VRNJAČKA BANJA

Tutizam u Vrnjačkoj Banji

Vrnjačka Banja je kroz istoriju turizma dugu skoro 150 godina izrasla i postala mesto koje se opravdano može nazvati biserom srpskog turizma. Ona je dugo nazivana centrom banjskog lečilišnog turizma, što ona i danas jeste, ali se u poslednjim decenijama razvila u modernu turističku destinaciju koja beleži sve veći broj turista tokom cele godine.

Vrnjačka Banja centar

Knez Miloš Obrenović je prepoznao mogućnosti Vrnjačke Banje i po njegovom nalogu urađenaje prva analiza vrnjačke tople mineralne vode, a rezultata je rekao da se ova voda po kvalitetu može porediti sa vodom u češkoj banji Karlove Vari. Ideja da se ono što je priroda podarila Vrnjčkoj Banji iskoristi na pravi način dalje su razvijala u okviru Osnovatelnog fundatorskog društva lekovite kiselo-vruće vode u Vrnjcima. Ovo društvo prva je turistiška organizacija u Jugoslaviji koja je okupila učene i ugledne Vrnjčane i ljude iz okoline Vrnjačke Banje. Već je prva turistička sezona pokazala nedostatak smeštaja pa su naredne godine i decenije period gradnje prvih banjskih vila. Danas su te vile, čuvari nekih davnih dana i uspomena, podjednako interesantne za turiste kao nekada. Vrnjačka Banja je u prvim decenijama turističkog staža ugostila mnoge srpske aristokrate, značajne ličnosti tog doba, a najveći rast smeštajnih kapaciteta je vezan za period kraja 19. i početka 20.veka.

Vrnjačka Banja pre Prvog svetskog rata

Period balkanskih ratova i Prvog svetskog rata onemogućio je dalji razvoj turizma, ali je zato period između dva svetska rata , a naročito period pred početak Drugog svetskog rata doneo jako veliki napredak u razvoju turizma kroz rekordne posete turista. Sve ono što je u prethodnim ratnim godinama uništeno, oštećeno, zapušteno, tada je obnovljeno. Grade se nove vile, hoteli, restorani,sagrađeno je tri sanatorijuma, moderno kupatilo. Istovremeno se ulaže u infrastrukturu Vrnjačke Banje. U tom dobu Banja je ne samo mesto namenjeno zdravstvenom turuzmu već mesto za odmor i razonodu imućnih Srba.

Vrnjačka Banja izmedju dva svetska rata

Drugi svetski rat i period nakon njega u velikoj meri menja turistički status Vrnjačke Banje jer sada ona postaje pre svega lečilište a na zdravstveni turuzam se stavlja akcenat. 80-tih godina 20.veka zabeležena je rekordna poseta zahvaljujući sve bogatijoj i raznovrsnijoj ponudi, dok već 90-tih godina dolazi do pada tirističkih poseta i interesovanja za Vrnjačku Banju.

Vrnjačka Banja karneval

Prve godine 21.veka donose izmene u turističkoj ponudi Vrnjačke Banje - Međunarodni karneval, muzičke festivale, koncerte, wellnes i spa programe što je u Vrnjačku Banju dovelo sve veći broj turista i zaineresovalo mlade ljude da je posete. Zadnjih godina postoji i rast interesovanja turista iz inostranstva.

Kroz 150 godina turizma Vrnjačka Banja je uspela da sačuva stari duh i tradiciju i da ih na pravi način približi i prilagodi potrebama savremenog turiste, a to i jeste razlog njenog trajanja.